Sunday, 30 October 2011

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN ISLAM PMR

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN ISLAM PMR

Persediaan Cemerlang Pendidikan Islam
• SEMUA PELAJAR MESTI MEMILIKI BUKU RUJUKAN
• NOTA RINGKAS TETAPI PADAT MENGIKUT BAB
• ADA SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS
• TAHU TAJUK SECARA TERPERINCI
• TAHU BENTUK SOALAN YANG TELAH KELUAR
• PENGUASAAN BAHASA MELAYU
• TAHU TEKNIK MENJAWAB
• DOA DAN TAWAKKAL KEPADA ALLAH


Format Instrumen Pendidikan Islam PMR
 Jumlah Markah 100 Markah
 Tempoh Ujian 2 Jam
 Cakupan Konteks Semua Tajuk T1-T3
 Aras Kesukaran P:K:C = 5:3:2

BENTUK SOALAN
1. Soalan terhad
2. Soalan tidak terhad

PANDUAN MENJAWAB SOALAN
 Soalan yang berbentuk “Biodata/riwayat hidup”, berikan sekurang-kurangnya empat isi.
 Soalan yang tidak meminta jumlah / bilangan jawapan, sila rujuk kepada markah.
 Sebaik-baiknya berikan jawapan yang lebih daripada jumlah / bilangan jawapan yang dikehendaki.
 Jangan terkeliru dengan soalan yang bersambung yang memerlukan dua jawapan.
 Contoh; Jelaskan maksud Islam dan Iman.
Jawapan;
Islam; - Tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT.
Iman; - Berikrar dengan lidah, memebenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan segala anggota.
 Soalan yang meminta perbezaan, hendaklah dibuat kotak atau petak.
 Sekiranya dibuat dalam ayat hendaklah menggunakan kata sendi atau kata hubung “Sedangkan” atau “Manakala”.
Contoh; Nyatakan dua perbezaan di antara wuduk dan tayammum.

Wuduk Tayammum
(i) Air mutlak - Debu tanah yang suci
(ii) Enam rukun - Empat rukun
(iii) Digunakan untuk beberapa - Hanya satu solat fardhu.
Solat fardhu.
(iv) Anggota wuduk - Anggota tayammum dua.
empat.


 Jangan memberi jawapan yang berulang-ulang.
 Soalan yang berkaitan dengan hukum, nyatakan satu hukum sahaja, samada sah atau tidak sah, batal atau tidak batal.
Contoh; Samsuri terlupa membaca Selawat ke atas Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir solat fardu Asar.
Jawapan;
Sah / tidak batal - alasannya membaca Selawat ke atas Nabi Ibrahim adalah sunat sahaja.


PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
• Baca soalan dengan teliti.
Baca semua soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan.
• Tidak gopoh dan ghairah ketika menjawab.
• Tandakan soalan yang dirasakan cukup persediaan.
• Jawab semua soalan
• Jawapan calon hendaklah dalam tulisan rumi atau jawi kecuali menulis petikan jawi
- tulisan jawi tidak digalakkan
• Kalau soalan hanya fokus kepada pihak tertentu,jawapan mestilah fokus kepadanya jugak,jangan libatkan pihak lain.
Contoh:
Terangkan kelebihan menuntut ilmu terhadap pelajar.
• Tapi kalau berbentuk umum,pelbagaikan fakta,jangan tumpukan hanya kepada satu pihak sahaja.
Contoh:
Terangkan kelebihan menuntut ilmu.
Jawapan mesti la kepada individu, masyarakat, keluarga,negara dan lain-lain.

0 comments:

Post a Comment